Založení SDH žen

 

Hasičské družstvo žen

 

První závody

 

 

Soutěžní  družstvo ženy

Dufková Eva  --    vedoucí sportovního družstva     --  604 359 732

Jančová Marcela  --                zástupce                    --  608 268 920      

Troubilová Stanislava  --                                              --                                 

Uhrová Radmila  --                                                        --                        

Hándlová Míchaela  --                                           --                       

Milošová Ivana  --                                       --                      

Špačková Magda  --                              --                          

Křiváková Lenka  --                              --                         

Špačková Jana  --                              --                      

Svačinová Iveta --                             --                       

                     Jančová Darina --                             --