Členové   

     

   Historie požárů v Horním Němčí

 
 

 

SDH Horní Němčí  ---  historie

 

 Místní Sdružení dobrovolných hasičů bylo založeno 8. září 1921v počtu 72 členů. Mezi zakládající členy patřili starosta sboru Martin Kohoutek (obchodní) a Alois Špaček (starosta obce), který byl zvolen náčelníkem sboru. Již od svého počátku  to sbor neměl jednoduché. Raná léta sboru byla poznamenána nedostatkem financí, kdy nebylo ani jak zaplatit uniformy. A tak se peníze sháněli kde se dalo. To byl také jeden z důvodů konání 1. Hasičského plesu již půl roku po založení dne 12.2.1922 v hostinci u p. Bršlice. Téhož roku na podzim měli hasiči možnost být u svého prvního zásahu . ne 15.11. hořela stodola starosty sboru p. Martina Kohoutka. Zvládnutí ohně komplikovala  především absence hasičské stříkačky. Ta byla  k dispozici až po příjezdu sboru  z vedlejšího Slavkova. Požár se podařilo brzy uhasit a tak se ohni nepodařilo zachvátit poblíž stojící budovy.

 O požáry ve vesnici nebyla nouze, střechy domů byly povětšinou ze slámy či došků,nemluvě o stodolách a stájích. Není tedy divu, že mít svou stříkačku byla nutnost. Vlastní stříkačky se naše jednotka dočkala 29.června roku 1926, ta byla tento den také slavnostně posvěcena. Jak sbor rostl, rostlo i vybavení a potřeba jeho uskladnění. Proto byl roku 1935 za tímto účelem postaven sklad. Po válce roku 1946 se sdružení podařilo pořídit motorovou stříkačku, která proces hašení značně urychlila. Proces změn pokračoval i v roce 1954. V něm byl zrušen název Sbor dobrovolných hasičů a nahrazen Československým svazem požární ochrany.Neméně významný byl rok 1966, kdy se svaz dočkal vlastního nákladního automobilu a také důstojného útočiště v podobě hasičské zbrojnice. Ta  byla postavena na místě bývalých  „býkáren“, kde stojí dodnes. V roce 2011 proběhla komplexní přestavba a je jejím plnohodnotným nástupcem.

 Stejně jako v minulosti,tak i v současnosti zůstávají činnost a zásluhy hasičů nedoceněny. Po celou dobu své existence se sbor aktivně účastní nejen událostí spojených s požárnictvím jako takovým, kdy se pravidelně objevuje na listině účastníku hasičských závodů, ale také událostí a slavností spojených jak s činností obce tak farnosti. Ať je to průvod na Boží Tělo, hody a různé výročí nebo organizace fašanku, plesu či účast na rozličných akcích pro děti a mládež. Sbor nezůstává stranou ani když je potřeba přiložit ruku k dílu. Sečení koryta potoka se již stala výlučně „hasičskou záležitostí“. Čerpání vody ze sklepů při povodních, úklid bahna, spadených stromů, likvidace hmyzu, čištění studní a mnoho dalších prací, které by se bez existence hasičů jen těžko zvládaly. A tak zde v naší vesnici Sdružení dobrovolných hasičů své pevné, nezastupitelné místo a její členové jsou hrdými pokračovateli a nositeli odkazu našich předků.

 

                                           Michal Warchil

                                           člen hasičského  sboru