Zábavné čarodějnické odpoledne

V jednom sobotním odpoledn dne 20.dubna si hasičky ve spolupráci s obecním úřadem připravili pro děti čarodějnické odpoledne.

Akce se konala na louce naproti restaurace u Bodiša a také v jeho areálu,kde jsme spolu s dětmi probudili nacvičenou písničkou a čarodějnickým zaklínadlem broučky a berušky.

Na louce byly připraveny různé soutěže a také vatra, na které jsme si později opékali špekáčky.

Dále měly děti možnost povozit se v hasičských autech, které patřily sborům  z Horního Němčí a Slavkova.

Tímto patří poděkování jak našim hasičům , také i Pavlu Režňákovi ze Slavkova.